Kişisel Veri Yönetim Sistemi Politikamız

Sisal Şans olarak

 • Politikalar doğrultusunda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve Sisal Şans tarafından verileri işlenen bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı,
 • KVKK kapsamında gerekli idari tedbirler almayı ve uygun politikaları oluşturmayı,
 • Sisal Şans’ın faaliyet konuları ve çalışma alanlarında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi sistemleri için gerekli teknik tedbirleri uygulamayı,
 • Veri sorumlusu ve veri işleyen tüm birimlere, destek hizmeti veren firma ile firma çalışanlarına ve tüm ilgili taraflara gizlilik taahhütnameleri imzalatmayı,
 • Verisi işlenen ilgili kişiler için aydınlatma metinleri hazırlamayı ve sürekli güncel tutmayı,
 • İşlenen verilerin Sisal Şans tarafından hukuki yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği süre kadar saklamayı,
 • Kişisel verilerin yurtdışına aktarımında yeterli korumayı almayı,
 • Özel nitelikli kişisel verileri hassasiyet ile işlemeyi ve korumayı,
 • Kişisel Veri Yönetim Sistemini planlamayı, oluşturmayı, uygulamayı ve korumayı,
 • Kişisel Veri Yönetim Sistemi sürekliliğini sağlamayı, uluslararası standardına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi,
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmeyi,

taahhüt ederiz.