Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

Sisal Şans olarak

  • Kalite Yönetim Sistemini planlamayı, oluşturmayı, uygulamayı ve korumayı,
  • Ürün ve hizmetlerimizin müşteri ile bayi şartlarına uygunluğu ve memnuniyetinin artırılmasını,
  • Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı,
  • İç / Dış Müşteriler, Bayiler, Tedarikçiler ve ilgili diğer tüm bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmayı,
  • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan kalite yönetim sistemi gereksinimlerini sağlamayı,
  • Risk ve fırsatları değerlendirme bakış açısı ile iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların uygulanmasını,
  • Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamayı,
  • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite bilincinin artırılmasını,
  • Kalite ve hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerle kontrol altına almayı

taahhüt ederiz.